Mobil topp Rädda jakten

Bilder en bristvara

Rädda Jaktens hemsida är nu igång, men den ska naturligtvis uppdateras återkommande. För att göra det behövs bilder och det är konstant en bristvara.

Så, om du känner att du har bilder från skog och mark, med anknytning till jakt och viltvård tar vi tacksamt emot bilder att publicera på vår hemsida.

Skickar du bilder till oss anser vi oss ha fått upphovsmannens medgivande att publicera dem. Bilderna publiceras med fotografens namn, om inte annat önskemål finns.

Bilderna kan du skicka till:
m-a-t-s@telia.com

Glöm inte att skriva ditt namn, din adress och telefonnummer.

Vi tackar på förhand.


”Rädda Jakten RJ ska verka för att förutsättningarna för bevarandet av svenska landsbygdsnäringar och traditioner uppnår GYBS, alltså åter får en gynnsam bevarandestatus.

-Detta är inte möjligt att uppnå med en frilevande vargstam!”

Foto:Kjell Dahlin


Medlemsavgift
Årsavgiften för medlemskap i Rädda Jakten är:
150:- inklusive jägarförsäkring. Medlemsavgiften och jägarförsäkringen gäller för kalenderår


Jägarförsäkring för alla medlemmar
När du blir medlem blir du automatiskt försäkrad.
​Här nedan kan du läsa mer om vår jägarförsäkring.

Betala via bankgiro gäller följande:
På inbetalningskortet gäller detta.

Mottagare Rädda Jakten
Medlemsavgiften betalas till bankgironr. 188 – 9245
Fyll i ert namn, födelsenummer ÅÅÅÅ – MM – DD, samt adress, telefonnr. och eventuell e-postadress.

Förbundet Rädda Jakten RJ Jägarförsäkring

För medlemmar i Rädda Jakten RJ gäller nedanstående försäkringar: Försäkringarna gäller samtliga medlemmar i medlemmens hushåll, och gäller under jakt och fiske, viltvård, förberedelser och övningar för jakt samt under direkt färd till och från detsamma.

Ansvarsförsäkring
Gäller då du (eller din hund) vållar skada på annan person eller annans egendom och du därigenom blir skadeståndsskyldig. När det gäller annans egendom får det inte vara något som du har hyrt eller lånat. Har du en ansvarsförsäkring i din hem- eller jordbruksförsäkring är det dock i första hand den som skall träda in. Jägarförsäkringen träder först in då du inte kan få ersättning från annan ansvarsförsäkring.
Försäkringen gäller inom Norden
Högsta ersättning är 5 000 000 kr
Försäkringen gäller med en självrisk på 3 % av basbeloppet (1 300 kr år 2014)

Olycksfallsförsäkring
Gäller då du drabbas av ett olycksfall, d.v.s. av en utifrån kommande skada. Den täcker:
- Nödvändiga och skäliga läke-, rese- och tandbehandlingskostnader.
- Upp till 0,5 prisbasbelopp (22 200 kr år 2014) för personliga tillhörigheter såsom kläder, glasögon m.m. (ej gevär eller dylikt). Observera dock att det krävs att du blir behandlad av läkare/tandläkare, samt blir sjukskriven minst 8 dagar
- Upp till 6 prisbasbelopp (266 400 kr år 2014) vid medicinsk invaliditet
- 1 prisbasbelopp (44 400 kr år 2014) vid dödsfall. Försäkringen gäller inom Norden, samt för offentligvård utanför Norden samt invaliditet då olycksfallet inträffar utanför Norden.


Gefvert AB
Danderydsgatan 14, 114 26 Stockholm
Tel: 08-440 54 40, Fax: 08-678 29 20
E-post: info@gefvert.se
www.gefvert.se

Frågor till Rädda Jakten